Nova pravila za pregledanje testova male mature

Kako je ministar prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Mladen Šarčević najavio, od ove godine uvode se novine u pregledanju testova koje đaci polažu u okviru male mature. Kao I ranijih godina, đaci polažu 3 testa, srpski odnosno maternji jezik, test iz matematike I kombinovani test a novina je ta da testove neće pregledati nastavnici tamo gde su polagani već će testovi pod pratnjom školske uprave biti poslati na skeniranje a odatle idu na ocenjivanje u Beograd u Grafičku školu koja raspolaže dovoljnim prostorom, kaže ministar. Prelaz na novi sistem polaganja biće postepen a potpuni prelaz kako u vidu tehničkog dela tako I sadržine I samog koncepta testova, očekuje se od 2022.godine.

Ana Giner