Ležeći policajci

Ministartsvo energetike i saobraćaja odobrilo je Opštini Irig 1,2 miliona dinara za nabavku novih ležećih policajaca, video nadzora i popravku brzinskih displeja.Pored odobrenih sredstava sa viših nivoa vlasti Opština Irig učestvovaće sa 400 miliona dinara, a ležeći policajci biće postavljeni u Irigu i Vrdniku. Ovim projektom biće povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju u iriškoj opštini.