Još uvek prisutan problem

Problem nepropisnog odlaganja smeća u više naselja u Sremskoj Mitrovici još uvek postoji. Iako su I dalje prisutne pojačane kontrole komunalnih policajaca na ovim mestima, još uvek ima nesavesnih pojedinaca koji noću odlažu kabasti otpad van za to predviđenih mesta. Do sada su izricane usmene opomene ukoliko se lica uhvate na licu mesta ali Javno-komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice apeluje na građane da to ne čine kako bi očuvai životnu sredinu. Pojačane kontrole komunanih policajaca I u narednom periodu biće prisutne.

Ana Giner