Javna rasprava u Šidu (Video)

U Šidu je održana javna rasprava o Nacrtu Plana javnog zdravlja Opštine Šid za period od 2020.do 2025.godine. Prethodno je, Opštinsko veće donelo Odluku o organizovanju javne rasparave. Rasprava je trajala 20 dana, od 20. decembra prošle do 8. januara ove godine. Sva zainteresovana lica su mogla da daju svoje predloge, sugestije i primedbe dostave u pisanom obliku. Neki od predloga izneti su i na današnjoj javnoj raspravi u sali Skupštine opštine Šid. Nakon toga, Nacrt Plana sa svim primedbama, perdlozima i sugestijama biće dostavljen Opštinskom veću radi utvrđivanja Predloga Odluke o budžetu.