Isporučen savremeni autosmećar (Video)

Ruma je danas dobila nov savremen autosmećar, koji će biti na raspolaganju Javnom preduzeću Komunalac, radi bržeg, jeftinijeg i efikasnijeg skupljanja otpada, naročito iz seoskih sredina. Ovo je jedna od kapitalnih investicija za ovo preduzeće, koje prikuplja smeće sa teritorije grada Rume, ali i 16 saoskih sredina.