Dobra saradnja (Video)

Kapitalni projekti u Opštini Pećinci realizuju se uz podršku viših nivoa vlasti. Samo u ovoj godini za investicione projete biće izdvojeno 70 miliona dinara, dok se za njihovu relizaciju očekuje podrška pokrajinskih i republičkih vlasti.