Dan nakon čišćenja niknu nove deponije (Video)

Divlje deponije jedan su od gorućih problema u Opštini Inđija. Na četiri najkritičnije lokacije nedavno je završeno uklanjanje otpada a već sutradan pojavile su se nove deponije. Ukazujući na problem neadekvatnog odlaganja otpada inđijsko lokalno rukovodstvo pozvalo je sve građane da ukoliko uoče lica koja se neadekvatno ophode prema životnoj sredini u kojoj živimo odmah pozovu nadležno Odeljenje za inspekcijske poslove.