Budućnost JP “Stambeno” (Video)

Godina za nama bila je teška za Javno preduzeće “Stambeno” u Rumi, ali pred kraj godine su se desile određene promene, koje bi uz planove Opštine za ovo preduzeće i dodatna ulaganja moglo u narednim godinama da postane preduzeće koje stabilno posluje i živi od sopstvenih prihoda. Osim što je došlo novo rukovodstvo, počeli su i radovi na izgradnji kotlarnice “Tivol”, a najavljena je i izgradnja kotlarnice “Solidarnost”, što će doprineti dramatičnom smanjenju troškova i gubitaka koji su se stvarali. Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić je na poslednjoj sednici Skupštine Opštine ijavio da jezadovoljan je kako se odvijaju stvari u vezi sa ovim preduzećem.