Artiljerijska gađanja

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 10. januara u zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj i širem rejonu poligona Nikinci, zbog čega će u navedenim danima u periodu od 9 do 18 časova biti zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci – Obrež, i Nikinci – Brestač, kao i na letnjem putu Donji Tovarnik – Nikinci.