11 kontrola poreskih obveznika

Prema podacima Poreske uprave Republike Srbije, u periodu od 30. novembra do 1. januara ove godine, izvršeno je 11 kontrola poreskih obveznika sa područja Sremske Mitrovice. U 4 kontrole su utvrđene nepravilnosti a izvršene su 4 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa dok su kod jednog poreskog obveznika utvrđene nepravilnosti. Protiv odgovornog lica podnesena je prekršajna prijava i izrečena je mera privremenog zatvaranja objekta.

Ana Giner