Sredstva za prevoz studentima

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport i ove godine subvencioniše prevoz za studente koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar. Konkurs za ovu subvenciju raspisan je u oktobru mesecu, a na njega je pristiglo ukupno 5 prijava, od kojih jedna nije ispunjavala uslove istog. Korisnik subvencije je dužan da dostavi pravdanje o svakodnevnom putovanju u vidu studentske mesečne autobuske ili studentske mesečne vozne karte za prevoz koja će se dostavljati najkasnije do 5-og u narednom mesecu a konkurs je bio otvoren do 4.novembra tekuće godine. Sredstva za prevoz nadoknađuju se u iznosu od 100 % od iznosa studentske mesečne karte.
Ana Giner