Poreske olakšice (Video)

Na javnoj prezentaciji Nacrta Odluke o budžetu, koja je održana u sali skupštine opštine Šid, bilo je reči i o izmenama koje se tiču poreskih olakšica. 80% građana Šida redovno izmiruje svoje obaveze, tako da će oni od sledeće godine biti nagrađeni, odnosno, iznos poreza biće im umanjen za 10%.

Jelena Lukić