Nastavak ulaganja u puteve i u 2020. godini

Za rekonstrukciju ulica 15. maj i 15. avgust u Rumi, Opština je namenila 120 miliona dinara budžetskih sredstava. S obzirom da je reč o projektu čija se vrednost procenjuje na 320 miliona dinara, cilj lokalne samouprave je da u narednoj godini taj projekat realizuje uz podršku viših nivoa vlasti, izjavio je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma. Pored 120 miliona za rekonstrukciju pomenute dve ulice u predlogu budžeta za 2020. godinu za popravke i održavanje puteva, ulica, staza i trotoara, pružnih prelaza, signalizacije, atmosferske kanalizacije i troškove projektovanja izdvojeno je 159,7 miliona dinara. Dodatnih 20 miliona dinara biće uloženo u izgradnju pešačko – biciklističke staze Donji Petrovci – Putinci, a predviđena su sredstva i za uređenje unutrašnjosti novoizgrađenih kružnih tokova.

Vesna Samardžija