Javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije kružne raskrsnice

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave u Šidu oglasilo je Javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije kruzne raskrsnice za poboljšanje ukrsnog mesta državnog puta II A reda broj 121 i pristupne saobracajnice bočnoj naplatnoj stanici Morović, drzavnog puta A3, drzavnog puta II A reda br 121 u KO Adaševci. Rani javni uvid je u trajanju od 15 dana i trajaće do 12.decembra u holu zgrade Opštinske uprave Šid.