Bez promene cena

Na psolednjoj sednici Opštinskog veća usvojen je predlog Odluke o cenovinku Javnog preduzeća “Parking i infrastruktura”, a koji obuhvata cene poslova koje obavljaju stručne službe na razvoju građevinskog zemljišta, izradu tehničke dokumentacije i kontrole projekata objekata javne infrastrukture i javnih objekata, obavljanje poslova pripreme  uslova za gradnju, upravljanje opštinskim i kategorisanim putevima, poslovnim prostorom i javnom rasvetom, izdavanjem tehničkih uslova i saglasnosti, kao i cenovnik parking službe koji obuhvata cene parkiranja za pravna i fizička lica, intervencije pauka, uklanjanja vozila i naplate posebne cene parkiranja. Kako se navodi u obrazloženju, cene komunalnih i drugih usuga koje obavlja ovo preduzeće  u 2020. neće biti menjane u odnosu na 2019. godinu. Konačnu odluku o cenama doneće odbornici na sednici Skupštine Opštine Ruma.