Zajedno za kej

Inicijativa građana da pomognu u održavanju tartana koji je postavljen na Mitrovačkom keju čime su radovi na nasipu praktično I završeni danas je izostala zbog lošijih vremenskih uslova ali svi zainteresovani MItrovčani pozivaju se da pomognu onima koji obavljaju radove na keju posebno oko tartan podloge budući da je već primećeno da je nesavesni građani oštećuju hodanjem odnosno šetnjom po njoj. Podlozi je potrebno da se osuši a po rečima nadležnih padavine joj ne smetaju dok je pak svako vršenje pritiska stajanjem ili šetnjom po podlozi oštećuje. Istaknuta su I obaveštenja putem kojih se apeluje da se po podlozi ne hoda.
Ana Giner