Veliki broj novih davalaca krvi

Danas je u prostorijama rumskog Kulturnog centra održana akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja je bila izuzetno uspešna, a pre svega zbog toga što je ovaj put zabeležen veliki broj novih davalaca krvi, što rezultat obuke za motivatore za dobrovoljno davalaštvo koja je nedavno održana za volontere i mlade u Rumi. Naime, današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 79-oro ljudi, a 65-oro je dalo krv. Od 65 davalaca, tek desetoro njih su bili stari davaoci, dok je čak 55-oro bilo novih davalaca, što pokazuje da aktivizam mladih koji su prošli obuku za motivisanje novih davalca dao odličan rezultat.