Uskoro radovi na kotlarnici (Video)

Opština Ruma dobila je nagradu za najbolju opštinu u Vojvodini po kriterijumu korišćenja subvencija iz pokrajinske kase, a jedan od najvažnijih projekata je opremanje Rumske petlje, koja je prema rečima Slađana Mančića, predsednika Opštine Ruma, bila preduslov za dalji razvoj privrede, što zapravo znači bolji priliv u budžet od poreza, što se kasnije koristi za velike projekte od zanačaja za veliki broj građana, pa je tako Opština Ruma počela projekat rekonstrukcije Kotlarnice Tivol.