Uskoro biciklistička staza od Stare Pazove do Novog Sada

Zavod za urbanizam Vojvodine objavio je nacrt Prostornog plana područja posebne namene državnog puta za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad-Stara Pazova.Dužina biciklističke staze uz državni put 100 je 49,6km,od čega su 42,4 km staze, a 7,2km trake na kolovozu. Biciklistička staza će,kako je predviđeno,ići do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda.Prostornim planom obuhvaćeni su delovi katastarskih opština:Petrovaradin(Novi Sad),Sremski Кarlovci,Čortanovci,Beška,Maradik i Inđija,Golubinci,Stara Pazova i Nova Pazova.