Uređenje užeg centra Novog Slankamena

U narednom periodu u užem centru Novog Slankamena radiće se na uređenju trotoara odnosno, pešačke staze u glavnoj ulici koja vodi ka Starom Slankamenu. Radiće se i rekonstrukcija ambulante u tom naseljenom mestu a najavljeni su i radovi na pešačkoj stazi od table odnosno ulaza u Novi Slankamen, sa leve strane, u dužini od 400 metara. Javna nabavka je već završena i ugovor za radove u Novom Slankamenu je potpisan, planom je predvieno da pomenuti radovi budu završeni do kraja godine.

Željka Mijalčić