„Tržište organske hrane u Vojvodini – mogućnost razvoja“ (Video)

Organska proizvodnja poslednjih godina je u ekspanziji. Sa ciljem da se poljoprivredni proizvođači iz Vojvodine bliže upoznaju sa tržištem i marketingom vezanim za ovu granu poljoprivrede, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu organizovan je edukativni skup “Tržište organske hrane u Vojvodini-mogućnost razvoja”. Kako je istaknuto na skupu Vojvodina i ako ima dobar potencijal za proizvodnju organske hrane, ona se još uvek nije razvila u dovoljnoj meri.