Stanje u prihvatnim centrima (Video)

U prihvatnim centrima na području Opštine Šid trenutno je smešteno oko 1050 migranata. Porodice se nalaze u prihvatnom centru kod železničke stanice u Šidu dok su samci smešteni u centrima Principovac i Adaševci .

25 godina ima Savana Ehmadaim iz Pakistana koji je smešten u prihvanti centar Principovac. Kako ističe već godinu dana pokušava da nastavi put ka evropskoj uniji. Pokušao je nekoliko puta da pređe granicu ali bezuspešno i svaki put bi se vratio na smeštaj nedaleko od Šida.

Pokušao sam dva do tri puta da pređem granicu. Svaki put bi me hrvatska policija vratila u Srbiju. Ovde sam već godinu dana i smeštaj je dobar imamo sve što namje neophodno, istakao je Savana Ehmadaim.

Kako bi se mediji bolje upoznali sa migrantskim načinom života i smeštajem u centrima na balkanu organizovan je karavan medija. Ovaj svojevrstan put organizovala je nemačka humanitarna organizacija  ASB.

Kroz projekat preko iris grupe uz podršku ASB-a NVO Misli globalno, deluj lokalno iz Šida sprovešće nekoliko radionica u kojima će lokalno stanovništvo sa migrantima smeštenim u centre raditi na približavanju i međusobnoj toleranciji.  

Svi uslovi neophodni za boravak lica iz Pakistana, Avganistana, Irana, Iraka i Bangladeša kojih ima u u prihvatnim centrima u Opštini Šid su obezbeđeni potvrđuju nadležni u komesarijatu.

3353 migranta smešteno je u 16 prihvatnih centara na području naše države. U tri centra na području Opštine Šid ih je oko 1055. 335 u centru Principovac, 555 u Adaševcima i oko 165 u Šidu kod železničke stanice.