Smanjene aktivnosti u trgovanju

Nakon povećane aktivnosti berzanskih učesnika tokom oktobra na novosadskoj Produktnoj berzi,

poslednja nedelja beleži značajno smanjene aktivnosti u trgovanju. Žutim zrnom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 13,70 do 13,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 13,72 din/kg bez PDV-a. Pšenica ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponuđači hlebnog zrna su se povukli u iščekivanju bolje cene. Sojinim zrnom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu.