Sistem 48-Lokacija klizališta i cena gasa za predstojeću zimsku sezonu ostaje ista!

I ovog petka u opštini Inđija održan je sastanak Sistema 48,na kojem su direktori javnih preduzeća podnosili svoje dvonedeljne izveštaje o svom radu i poslovanju. Izveštaj su podnela sledeća preduzeća: JKP “Komunalac”,JP “Ingas”,JKP”Vodovod i kanalizacija” kao i Dom zdravlja.