Raspisan oglas za javnu licitaciju

Raspisan je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Šid. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u Uslužnom centru opštine Šid svakog radnog dana od 07 do15 časova. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12.novembra do 12 sati. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine Šid kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Javno nadmetanje održaće se u opštini Šid  18, 19 i 20.novembra.