Radovi na zimskom oranju (Video)

Radovi u poljoprivredi obavljaju se bez obzira na vremenske uslove a naša ekipa danas je u ataru sremskog sela Kuzmin zatekla više poljoprivrednika u radovima zimskog oranja koje se obavlja u ovom periodu godine. Većih poteškoća nema istakli su poljoprivrednici a poslednjih nekoliko godina prinosi se mogu smatrati dobrim.
 Boško Danilović je poljoprivrednik iz Kuzmina koji u svom posedu ima 20ak hektara kao i nešto zemlje u zakupu. Na svojim posedima on uglavnom gaji  pšenicu soju i suncokreta. Ovog domaćina danas smo zatekli na njivi kako obavlja radove na zimskom oranju.

Većih poteškoća u ovom periodu prilikom obrade zemlje, kaze za sada nema. Kao i ranijih i ove godine nas sagovornik vodi racuna o količini prinosa posebno jer su se prethodne godie pokazale kao relativno dobre u smislu količine prinosa istakao je Boško Danilović, poljoprivrednik iz Kuzmina.

Ovaj poljoprivrednik za sada ne planira uvođenje novih poljoprivrednih kultura, zadovoljan je postognutim, ali smatra da je svaka subvencija koju drzava daje dobrodošla posebno mladim poljoprivrednicima, jer je to za njih znacajna podrska ne samo da se bave poljopriverdnom, nego i da ostanu na selu.

Ana Giner