Radovi do polovine decembra

Zbog radova na nadputnjaku “Adaševci”, zatvoren je desni kolovoz autoputa u zoni petlje “Adaševci“ u dužini od oko 1300 metara. Saobraćaj je preusmeren na levu stranu poluprofila autoputa. Izmenom režima saobraćaja onemogućeno je uključenje sa državnog puta II A – 121 kod naplatne stanice “Morović“ na autoput u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz Šida i Morovića ka Beogradu preusmeren je na alternativan putni pravac sa naplatne stanice Kuzmin. Projektnim rešenjem rehabilitacije nadputnjaka “Adaševci”, predviđeni su radovi: Sanacija betona stubova mosta, sanacija lokalnih degradacija betona glavnih nosača, proširenje pešačkih staza, zamena postojećih ležišta novim ležištima, izrada nove hidroizolacije na mostu, itd… Na osnovu dinamičkog plana Izvođača radova za naredni period, a ako vremenski uslovi dozvole, planirano je da radovi na nadputnjaku “Adaševci” traju do polovine decembra
ove godine.