Povećan broj pacijenata (Video)

Promene u temperaturi dovode do porasta broja pacijenata u domovima zdravlja. Stručnjaci preporučuju mere kojih se moramo pridržavati u cilju suzbijanja svih potncijalnih epidemija.