Postavljeni montažno-demontažni paneli na Savskom nasipu (Video)

U Sremskoj Mitrovici na nasipu pored Save obavljen je tehnički prijem montažno-demontažnih panela koji su I poslednji radovi koji se izvode na keju. Rekonstrukcija keja kao I postavka ovih panela finansirana je od projekta Svetske banke kao I Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede a značajnu ulogu imao je I Grad Sremska Mitrovica.Vrednost projekata je 1,5 miliona evra I projekat je sporovden u celosti za oko 2, 5 meseca Paneli se u slučaju nužde lako postavljaju dok se onda kada nisu potrebni odlažu a sama postavka kao I uklanjanje obavlja se bez ikakve mehanizacije.

Oko dva I po meseca bilo je potrebno za kompletnu realizaciju projekta kako bi MItrovica bila bezbedna od potencijalnih poplava. Savski kej je od danas ima I montažno-demontažne panele u svrhu odbrane od visokih voda istakao je Dragan Lukić, izvođač radova.

Građani koji Se sećaju maja 2014 I bitke za odbranu grada od istorijskog vodostaja koji je pretio da poplavi Mitrovicu I okolinu mogu da odahnu kažu oni koje smo danas sreli na gradskom keju dok se obavljao tehnički prijem naglasio je Miloš Lazović, meštanin Sremske Mitrovice.

Mitrovica je među retkim gradovima u Srbiji i koji poseduju ovakvu odbranu a prednost je lakoća postavke kao I demontaže. Svega nekoliko sati potrebno je da bi se ljudstvo obučilo za rad sa panelima dok mehanizacija nije neophodna rekao je Aleksandar Nerandžić iz vodoprivrednog preduzeća “Sava” iz Sremske Mitrovice.

Paneli će biti postavljeni u dužini od 1 kilometar I 100 metara. Izrađeni od aluminijuma I drugih izdržljivih komponenti a procenjena okvirna garancija ja nekoliko decenija te MItrovčani više neće morati sa bojazni da nadgledaju nivo Save.
Ana Giner