Postavka novih kanti (Video)

Nedavno je JKP “Standard” iz Šida postavilo 30 novih kanti za smeće u Karađorđevoj ulici na prostoru od zgrade Opštine do KOC-a i ispred Doma zdravlja Šid. Stare kante biće uređene i nakon toga postavljene na lokacijama po gradu gde postoji potreba za njihovim postojanjem. U planu je da se stare kante iskoriste za lokacije koje su frekventne u gradu i gde postoji potreba za njihovim postavljanjem.