Poseta romske delegacije (Video)

Predsednik opštine Šid Predrag Vuković primio je delegaciju Kancelarije za inkluziju Roma. Nakon radnog sastanka u Kabinetu predsednika, predstavnici Kancelarije za inkluziju Roma u sali Skupštine opštine Šid održali su sastanak sa predstavnicima romske nacionalne manjine iz Šida.

Rad na poboljšanju uslova za pripadnike romske zajednice je intenzivan na području Opštine Šid. Lokalna samouprava je konkurisala pri pokrajini kako bi realizovala projekte romskog koordinatora pri centru za socijalni rad ali isto tako i za izradu Lokalnog akcionog plana za Rome.

Skoro 6 procenata čini romska zajednica kada je u pitanju Opština Šid. U obrazovanju je napravljen najveći pomak dok je zapošljavanje evidentirano kao problem kojem se pridaje najveći značaj ističu u Kancelariji za inkluziju Roma a štoje istaknuto tokom sastanka sa predstavnicima romske nacionalne manjine u skupštinskoj sali.

80 posto romske populacije u najzapadnijoj sremskoj opštini je integrisano u stanovništvo. Nema posebnog naselja što je i cilj lokalne vlasti.

Rad na poboljšanju i segmenata kao što su zdravstvo i socijalna zaštita se nastavlja na području Šida rečeno je tokom sastanka koji je održan u kabinetu predsednika opštine.