Porez na imovinu

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Ruma obaveštava građane i pravna lica iz opštine Ruma da akontacija za četvrti kvartal po osnovu obaveze za porez na imovinu za 2019. Godinu dospeva 14.novembra, te da će u narednom periodu svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda. Takođe, podsećaju u Opštinskoj upravi da će blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda građani izbeći plaćanje kamate i pokretanje postupka prinudne naplate. Neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 dinara.