Poboljšanje turističke ponude (Video)

Kako je Novi Slankamen jedno od najpoznatijih turističkih lokacija leti a ujedno i destinacija vikendaša, radovi koji su najavljeni u ovom selu svakako će doprineti poboljšanju turističke ponude ovog popularnog sremskog sela.