Plan rada za 2020. godinu centra za socijalni rad u Rumi

Kraj godine je vreme podnošenja planova rada za narednu godinu, pa je tako na poslednjoj sednici Opštinskog veća u Rumi plan rada za 2020. Godinu podneo rumski Centar za socijalni rad. U planu rada se navodi da će Centar i naredne godine nastaviti sa pružanjem preventivnih usluga i programa koji doprinose zadovoljenju individualnih i zajedničkih potreba građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine. Takođe će obavljati kao i do sada poslove rešavanja o pravima u socijalnoj i porodično-pravnoj zaštiti građana. Materijalna ugroženost stanovništva će i u 2020. Godini biti prioritetan problem te će prema navodima u planu rada, Centar za socijalni rad u najvećem obimu biti angažovan u pružanju materijalne podrške građanima. Konačnu reč o predloženom planu daće odbornici na jednoj od narednih sednica Skupštine Opštine Ruma.
Vesna Samardžija