Obuka „Povremeni porodični smeštaj“ (Video)

U zgradi Opštine Inđija 14. novembra biće održana obuka pod nazivom „Povremeni porodični smeštaj“ za profesionalce, stručne saradnike i obuka za hranitelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Ova obuka organizuje se sa ciljem upoznavanja učesnika sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja i afirmisanja budućih pružalaca usluge, odnosno ko može da bude pružalac usluge povremenog porodičnog smeštaja i koja je uloga porodice kod očuvanja kvaliteta života osobe sa smetnjama u razvoju.