Licitacija za tezge i lokalne na Rumskoj pijaci (Video)

Na dnevnom redu poslednje sednice Opštinskog veća u Rumi našlo se nekoliko tačaka koje regulišu rad javnog preduzeća “Komunalac”. Veće je dalo saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja tezgi na na Gradskoj pijaci u Rumi i javnog toaleta na vašarištu; saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja zemljišta na Gradskoj pijaci u Rumi za postavljanje montažnih objekata (kiosci – na pet godina); saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora na Gradskoj pijaci u zgradi tržnice i magacinskog prostora na Gradskoj pijaci, kao i saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja asfaltnog platoa na vašarištu auto-školama. Prema navodima direktora Komunalca, početak licitacije je 9.decembra.
Vesna Samardžija