Licitacija u ponedeljak (Video)

U ponedeljak počinje prvi krug licitacije za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Opštini Šid po programu za 2019.godinu. U ponudi je 1.616 hektara poljoprivrednog zemljišta. Nadmetanje za površine trajaće tri dana.

U Sali SO Šid održaće se javna nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Zainteresovanost poljoprivrednika je dobra ove godine što se vidi po prijavama za licitaciju.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje bio je do 12.novembra. Blagovremenim se smatraju sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave Opštine Šid kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Licitacioni korak iznosi 1000 dinara. Početne cene su kao i prethodnih godina prihvatljive za zakup i kreću se od 18 pa do 20 i neku hiljadu dinara, ističu nadležni.

Ostaje da se pristupi licitaciji s početkom sledeće nedelje i da se do srede izlicitiraju površine za koje postoji interesovanje. Parcele koje ne budu izlicitirane biće ponuđene u drugom krugu davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Opštini Šid.