Kako rešiti probleme sa migrantima? (Video)

Problemi sa ilegalnim migrantima u Šidu samo zajedničkim radom nadležnih organa mogu biti rešeni stav je komesarijata za izbeglice Republike Srbije. Udruženim snagama mora se stati na put bahatosti ilegalnih migranata koji znaju da prave probleme lokalnom stanovništvu Šida. Tog stava su i građani koji ističu da svakodnevno imaju probleme sa licima koja nisu smeštena uprihvatne centre.

Lica koja ilegalno borave na području naše zemlje i koja trenutno prebivalište pronalaze u napuštenim objektima na području Opštine Šid prave pogrešnu sliku o licima koja su uredno smeštena u centre i čekaju na rešavanje pitanja daljeg tranzita.Stav predstavnika komesarijata je da se takva mesta okupljanja moraju ugasiti.

Građani su uznemireni svakodnevnom borbom sa migrantima koji nemaju obzira ni prema mladima ni starima. Njihove međusobne tuče ali i upadi u kuće i pokušaji krađa doveli su do usijanja u Šidu.

Samo zajedničkim radom svih nadležnih službi može se doći do rešenja za napetu situaciju koja se oseti u pojedinim delovima grada. Komesarijat je spreman da deluje u skladu sa koracima koji će morati da budu učinjeni.

U prihvatnim centrima na području Šida trenutno je smešteno oko 1100 lica koji su u legalnim tokovima. U nelegalnim tokovima ne zna se tačan broj lica ali da se okupljaju u napuštenim objektima je evidentno.