Kadrovske izmene u Stambenom (Video)

U okviru tačke izbori i imenovanja na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma, promenjeni su pojedini članovi školskih odbora, izabran je i novi sastav Nadzornog odbora Javnog preduzeća Stambeno.

Novi menadžement kompanije imaće zadatak da zajedno sa lokalnom samoupravom iznese jedan od najvažnijih poslova do kraja godine, a to je izgradnja kotlarnice na Tivolu. Podsetimo, projekat je vredan 120 miliona dinara i kompletno će biti finansiran iz opštinskog budžeta tokom dve kalendarske godine.

U sastav nadzornog odbora izabrani su Draan Marin, kao predsednik i iz reda zaposlenih Vanja Stojić.

“Izvršili smo izmene i u nadzornom odboru Javnog preduzeča Stambeno. Zamenili smo predsednika i jednog člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih. Mislim da je to očekivana promena koja je usledila posle kadrovske promene kada je u pitanju razrešenje i imenovanje novog direktora javnog preduzeća. Pred tim preduzećem su značajni poslovi, već se ulazi u realizaciju projekta kotlarnice Tivol. Mislimo sa novim menadžmentom i osvežen nadzorni odbor može dati zanačajniji doprinos uspešnoj realizaciji tog projekta koji je od interesa za celu opštinu i od kojeg mnogo očekujemo i kada je u pitanju ušteda u budžetu u 2020. godini“, izjavio je predsednik Skupštine Opštine Ruma Stevan Kovačević. 

Vesna Samardžija