Apel građanima na solidarnost u rešavanju problema sa migrantima (Video)

Zamenik predsednika opštine Šid, Zoran Semenović, istakao je na 37. Sednici Skupštine opštine Šid, da se problemi sa migrantima polako rešavaju u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije. Iskoristio je priliku i da pozove sve građane na solidarnost, i pokušaj zajedničkog rešavanja problema, jer ono što danas nije naš problem, već sutra može postati. U tom smislu, svi treba da se pomažemo, i ne okrećemo glavu od tuđih problema.