Uređenje odvodnje (Video)

Mesna zajednica Vašica a u saradnji sa JKP”Vodovod” Šid počela je radove na kopanju kanala za atmosfersku odvodnju ispred Doma zdravlja. Opširnije u Novostima STV…