Uređenja gradskih ulica (Video)

Nakon što su juče i zvanično okončani radovi na projektu uređenja ulicaMiloša Crnjanskog i Sremske koji su zajednički finansirale Opština Ruma i Uprava za kapitalna ulaganjaAutonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić je najavio da će saradnja saUpravom biti nastavljena već od januara kada kreće novi konkurs na kome će rumska opština sigurnoučestvovati. On je takođe najavio da se po završetku ovih radova nastavljaju radovi na drugim lokacijamau gradu.