Turizam i preduzetništvo kao mogućnost žena na selu (Video)

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Pavle Počuč posetio je danas Violetu Jovanović i njen turistički objekat povodom Medjunarodnog dana žena u ruralnim sredinama. Sekretarijat je podržao ideju Violete Jovanović koja je danas mlada uspešna preduzetnica u Vrdniku .