Termička dorada žira (Video)

Potkupljanje žira u Morovićkim šumama je uveliko u toku. Kako bi se spremile zalihe za narednu setvenu sezonu i očuvao kvalitet u ŠU Morović pristupa se termičkoj obradi jedinstvenoj u evropi. Potrebe setve na desetogodišnjem nivou su 2.500 hektara novih površina pod šumom.