Stiglo 2500 vakcina u rumski Dom zdravlja

Domu zdravlja Ruma je 14.10.2019. je isporučena količina od 2500 doza vakcina protiv gripa od čega je 150 namenjeno Gerontološkom centru “Srem”.

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, vakcinacija protiv gripa se sprovodi kod sledećih populacionih i grupa sa povećanim rizikom:

Svih lica starijih od šest meseci života sa:
– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),
– hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju),
– metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI> 40),
–  bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom,
–  hroničnim neurološkim poremećajima,
–  imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom),
–  kao i kod primaoca transplantata.

2. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

3. Kod trudnica uz konsultaciju izabranog ginekologa

Za potrebe vakcinacije pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru (za odrasle, pedijatru ili ginekologu) radi zakazivanja termina, saopštio je Dom zdravlja Ruma.