Radovi na izolaciji

Na zgradi osnovne škole u Bikić Dolu trenutno se izvode radovi na izolaciji spoljašnjih zidova. U prethodnom period na objektu ove škole zamenjena je stolarija, odnoso montirana su tri nova prozora.  Posao podrazumeva nabavku i montažu stolarije, izolaciju spoljašnjih zidova i izradu fasade na objektu. Radove finansira Ekumenska humanitarna organizacija sa 90% i opština Šid sa 10% od ukupne vrednosti projekta.