Putni troškovi za studente

Opština Irig će u ovoj akademskoj godini delimično regresirati troškove putovanja studenata fakulteta i viših škola koji imaju prebivalište na teritoriji iriške opštine. Osim toga, uslov je i da studenti svakodnevno putuju, da se školuju na teret budžeta, da prvi put upisiju godinu studija,kao i da nisu korisnici studentskih domova i stipendija i kredita. Prijave studenata za regresiranje troškova prevoza traju do kraja oktobra, a prijave se vrše u Službi za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave Irig, gde se i mogu dobiti infomracije o potrebnoj dokumentaciji.