Pazovčani po 46. put zasedali…

U opštini Stara Pazova održala se 46.sednica Skupštine Opštine Stara Pazova odbornici su usvojili svih 14 tačaka dnevnog reda.Najviše rasprave izazvala je prva tačka dnevnog reda koja se odnosila na rebalans budžeta opštine Stara Pazova za tekuću godinu.Na sednici Skupštine opštine odbornici su doneli odluke i o izmenama i dopunama planova generalne i detaljne regulacije Banovaca,Golubinaca i severoistočne radne zone,a razmatrali su i usvojili izmene i dopune Odlukeo taksi prevozu i o dopuni Odluke o isporuci toplotne energije.

Aleksandar Krkobabić