Nagrade za 10 najboljih studenata

Opština Irig raspisala je konkurs za dodelu nagrada za deset najboljih studenata državnih fakulteta master studija koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije. Kako se navodi u konkursu, rang lista biće sačinjena na osnovu Odluke o dodeli nagrade i prosečne ocene postignute tokom studija, a uslov je i da studenti nisu obnavljali godine. Prijave za dodelu studenske godišnje nagrade sa neophodnom dokumentacijom treba da se dostave Službi za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave Irig, najkasnije do 29. oktobra.