“Mini Tini Fest 2019”

Dečiji muzički festival “Mini Tini Fest 2019” održaće se 12. oktobra 2019. godine u Pozorišnoj sali u Staroj Pazovi.Kreativni tim u sastavu Jovan Adamov i Minja Subota prvi put je organizovao takmičenje vokalnih solista osnovnih škola u Subotici, 2001. godine. Već naredne godine Centar za kulturu opštine Stara Pazova prihvata organizaciju ove dečije manifestacije sa namerom da ovakav vid takmičenja učenika osnovnih škola preraste u dugoročniji vid angažovanja ne samo dece-učesnika nego i nastavnika, roditelja, prijatelja. MiniTini fest spada u red netipičnih dečijih festivala jer za razliku od sličnih akcenat je na izvođaču i izvođačkoj veštini.